Kwaliteits- en bedrijfsprincipes

 • Het eerste waar wij naar streven is: tevredenheid bij de klant. Daarom moeten we ons met onze producten en service onderscheiden van de concurrenten. De diverse handelsmerken van onze klanten moeten samen met de naam Polmont een synoniem zijn voor uitstekende kwaliteit. 

   

   

  De opgaven en wensen van onze klanten staan bij ons centraal. Levertermijnen en beloften moeten absoluut worden nagekomen.

   

   

   

   

  Niet minder belangrijk dan de klanttevredenheid is het welbevinden van de medewerkers, omdat tevreden medewerkers een beslissende invloed op de kwaliteit van onze producten en diensten hebben en daarmee de klanttevredenheid en het succes van de onderneming positief beïnvloeden. 

   

   

   

  Geconstateerde of zelf veroorzaakte fouten moeten openlijk aangekaart en niet verzwegen worden, zodat wij samen naar een manier kunnen zoeken om dergelijke fouten in de toekomst te vermijden. 

   

   

  Ook de toestand van onze machines, installaties, gereedschappen en testmiddelen is van invloed op de kwaliteit. Daarom wordt van iedere medewerker verwacht dat deze hier zorgvuldig mee omgaat en persoonlijk toegewezen werkmateriaal goed verzorgt.

   

   

 • Kwaliteit ontstaat niet zomaar; er moet aan worden gewerkt, elke dag en door alle medewerkers. Iedere medewerker moet er daarom persoonlijk naar streven, een foutloos product af te leveren.

   

   

   

  Behalve de kwaliteit en de leveringsbetrouwbaarheid speelt ook de prijs van onze producten en diensten een cruciale rol bij de klanttevredenheid. Kostenbewust denken en handelen van iedere medewerker in de dagelijkse omgang met de ingekochte materialen is daarom een noodzaak.

   

   

  De bedrijfsleiding streeft ernaar, zich persoonlijk met elk probleem en elke klacht bezig te houden, zodat de tevredenheid van alle medewerkers gewaarborgd is. Voorwaarde hiervoor is, dat iedere medewerker zich vrij uitspreekt. Wij streven naar onderling en wederzijds vertrouwen.

   

   

   

  De kwaliteit van onze producten en diensten hangt ook af van de kwaliteit van ons aangekochte materiaal. Onze leveranciers worden daarom bij ons kwaliteitsbeleid betrokken doordat wij leveranciers tegen het licht houden. 

   

   

  Wij streven naar voortdurende verdere ontwikkeling. Wij zijn net zo zeer op de ideeën van medewerkers voor het verbeteren van werkprocessen of van de werkplek aangewezen als op het leren van nieuwe procedures, methoden en technieken. Polmont GmbH